Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam 2017
Cập nhật ngày 11/10/2017, GMT+7, Hà Nội
Văn bản mới ban hành
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
32 970/QĐ-BGTVT Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia Bộ/cơ quan ngang bộ Hồ Nghĩa Dũng 970/QĐ-BGTVT
33 1818/QĐ-BGTVT Về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam Bộ/cơ quan ngang bộ Hồ Nghĩa Dũng 1818/QĐ-BGTVT
34 107/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 107/2012/NĐ-CP
35 57/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động Thanh tra Ngành giao thông vận tải Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 57/2013/NĐ-CP
36 93/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 93/2013/NĐ-CP
37 111/2014/NĐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn sử dụng của phương tiện thủy được phép nhập khẩu Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 111/2014/NĐ-CP
38 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 24/2015/NĐ-CP
39 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 132/2015/NĐ-CP
40 05/2017/NĐ-CP Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 05/2017/NĐ-CP
41 25/2017/TT-BGTVT Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa Bộ/cơ quan ngang bộ Trương Quang Nghĩa 25/2017/TT-BGTVT