Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam
Cập nhật ngày 30/12/2018, GMT+7, Hà Nội
Số ký hiệu 06/2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/09/2020
Người ký Nguyễn Nhật
Trích yếu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2017/TT-BGTVT NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Cơ quan ban hành Bộ/cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
File đính kèm tiếng việt File đính kèm tiếng việt
  Các văn bản khác