Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam
Cập nhật ngày 30/12/2018, GMT+7, Hà Nội
Số ký hiệu 15/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành
Người ký Trương Quang Nghĩa
Trích yếu QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Cơ quan ban hành Bộ/cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
File đính kèm tiếng việt File đính kèm tiếng việt
  Các văn bản khác