Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam
Cập nhật ngày 30/12/2018, GMT+7, Hà Nội
Câu hỏi số 2
Cho biết cách phân biệt đơn giản báo hiệu bờ phải, bờ trái của luồng chạy tàu ban ngày và ban đêm?
Cho biết cách phân biệt đơn giản báo hiệu bờ phải, bờ trái của luồng chạy tàu ban ngày và ban đêm?
Trần Văn Toán - 0902597468 / tranvantoan1977@gmail.com
Trả lời
a. Ban ngày: Khi đi trên luồng chạy tàu: nếu thấy báo hiệu (dưới nước và trên bờ) có màu xanh lục hoặc xanh lục xen kẽ màu trắng (hình dáng có các kiểu khác nhau), đó là báo hiệu bờ trái của luồng chạy tàu. Nếu thấy báo hiệu (dưới nước và trên bờ) có màu đỏ hoặc màu đỏ xen kẽ màu trắng (hình dáng có các kiểu khác nhau), đó là báo hiệu bờ phải của luồng chạy tàu. Đối với báo hiệu có màu vàng và đen: hình vuông, đó là báo hiệu bờ phải; hình thoi đó là báo hiệu bờ trái. Nếu thấy phao có biển màu vàng, hình vuông, đó là báo hiệu phía phải của luồng chạy tàu. Nếu thấy phao có biển màu vàng, hình tam giác, đó là báo hiệu phái trái của luồng chạy tàu.
b. Ban đêm: Khi đi trên luồng chạy tàu, nếu nhìn thấy đèn có ánh sáng màu xanh lục (có thể 1 hay 2 đèn và có chế độ nháy, chớp khác nhau), đó là báo hiệu bờ trái của luồng chạy tàu. Nếu thấy đèn có ánh sáng màu đỏ (có thể 1 hay 2 đèn và có chế độ nháy, chớp khác nhau), đó là báo hiệu bờ phải của luồng chạy tàu.