Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam 2017
Cập nhật ngày 11/10/2017, GMT+7, Hà Nội

310 ngày trước

Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) là một hiệp định thương mại tự do giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ với tổng giá trị sản xuất 19,4 nghìn tỷ đôla và Liên minh châu Âu với tổng giá trị 19,9 nghìn tỷ đôla trong năm 2017.