Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam 2017
Cập nhật ngày 11/10/2017, GMT+7, Hà Nội

308 ngày trước

Việc mua lại mảng bán lẻ ANZ giúp Ngân hàng Shinhan có thêm 125.000 khách hàng cá nhân, tạo đà đẩy mạnh kinh doanh thẻ tín dụng tại Việt Nam.